Financial planner

Your Success Is Our Purpose

Make Your Own Plan

Know Your Goal

What do you have?

Make Your Plan

How far to achieve your goal?

Reach Your Success

How are you implement your plan?

Financial Pyramid

Fundamental of Financial Plan

Wealth Creation

Create Your Own Wealth by Cash flow Planning, Debt Management, and Saving Plan

Wealth Protection

Protect Your Own Wealth from Unexpected Events by Transferring Risk with Insurance Plan

Wealth Accumulation

Growing Your Own Wealth Effectively by Tax Strategy and Investment Planning

Wealth Distribution

Contributing Your Wealth in Accordance with Your Intention by Legacy Planning

starT

Personal Financial Plan

Design your way to reach your life goals

scan

Fund Supermart

Shop Mutual Funds in Multi-brand Store

select

Life and Casualty Insurance

Find Suitable Risk-Managing Tools

ปกติเป็นคนมีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินน้อยมาก ดีใจมากที่มีคนช่วยวางแผนการเงินที่ไว้ใจได้ มีเหตุผลครบถ้วน ไม่ใช่มาหลอกขายครับ

คุณ ต้า เจษฎา

Digital Solutions Manager

ได้เห็นรายได้เเละรายจ่ายของตัวเองเเบบชัดเจน เเละได้คำเเนะนำในการวางเเผนการเงินอย่างละเอียด

คุณ จอย ชื่นจิต

ผู้ประกาศข่าว

ความจริงใจในการให้คำปรึกษา ปรับการวางแผนการเงินให้เข้ากับลูกค้ามากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด การปรึกษาทุกครั้งก็จะมีแผนดีๆกลับมาให้ สบายใจได้ว่าถ้าขึ้นคานก็จะเป็นสาวแก่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

คุณ ไนซ์ ทิพย์วิภา

Sales Supervisor - Online

เมื่อก่อนไม่เคยคิดเรื่องวางแผนการเงินเลย พอวันนึงคิดได้ว่าจะต้องเริ่มวางแผนชีวิตในอนาคต แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง จนได้รู้จัก Finiche Financial Planner ทำให้รู้ว่าเราต้องทำไรอะไร 1 2 3 และเงินที่เรามีสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีกมากถ้ารู้จัก "วางแผน"

คุณ เทน อุเทน

Data Specialist

ได้เห็นรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราไม่เคยสังเกตจากรายรับรายจ่าย

คุณ ผล วิชนันท์

ช่างภาพอิสระ